Hållbarhet

Hållbarhet

Hört talas om FN’s hållbarhetsmål? Vi har!

Näringsliv ystad har gett oss (Upp eller Ner, Restaurang litemer och Öja Krog) chansen att ta del av ett kriscoachningprojekt för utsatta branscher till följd av pandemin. Tack vare stöd från Region Skåne, har vi tillsammans med Tillväxt Syd och Näringsliv Ystad under ett par månader arbetat fram en plan för en hållbar tillväxt nu och i framtiden. 

Grunden för projektet och vår tillväxtplan är FN’s 17 hållbarhetsmål som ni kan läsa mer om på www.globalamalen.se.

Det vi främst lärt oss under denna resa är att hållbarhet består av 3 delar: miljö-, ekonomisk- & social hållbarhet. Vi vill givetvis främja alla delar så gott vi kan och har därför tack vare detta projekt identifierat vad vi gör bra, vad vi kan göra bättre, hur hållbarhetsarbete kan göra oss till en mer attraktiv leverantör av upplevelser och en härligare arbetsplats för våra anställda. Vi har mycket kvar att lära, men nu är vi igång och det känns otroligt viktigt, stort och rätt!

TACK Näringsliv Ystad, Ystadmodellen, Region Skåne och Tillväxt Syd. Nu kör vi och så småningom om hoppas vi att ni ser små saker i våra verksamheter som vi gör för att främja hållbarhet!

Carina & Philip
med personal

TACK!

www.uppellerner.se

www.litemer.se

www.ojakrog.se

Näringsliv Ystad

www.ystad.se/ystadmodellen

Region Skåne

www.tillvaxtsyd.se