Hållbarhet

Hört talas om FN’s hållbarhetsmål? Vi har!

Näringsliv ystad har gett oss (Upp eller Ner, Restaurang litemer och Öja Krog) chansen att ta del av ett kriscoachningprojekt för utsatta branscher till följd av pandemin. Tack vare stöd från Region Skåne, har vi tillsammans med Tillväxt Syd och Näringsliv Ystad under ett par månader arbetat fram en plan för en hållbar tillväxt nu och i framtiden. 

Grunden för projektet och vår tillväxtplan är FN’s 17 hållbarhetsmål som ni kan läsa mer om på www.globalamalen.se.

Det vi främst lärt oss under denna resa är att hållbarhet består av 3 delar: miljö-, ekonomisk- & social hållbarhet. Vi vill givetvis främja alla delar så gott vi kan och har därför tack vare detta projekt identifierat vad vi gör bra, vad vi kan göra bättre, hur hållbarhetsarbete kan göra oss till en mer attraktiv leverantör av upplevelser och en härligare arbetsplats för våra anställda. Vi har mycket kvar att lära, men nu är vi igång och det känns otroligt viktigt, stort och rätt!

Vi sammanfattar de 17 hållbarhetsmålen med att säga, vi jobbar främst med närproducerat och hållbart.
Vi lägger stor vikt vid hållbarhet i både den enkla vägen genom sopsortering till det mer utmanande vägen så som hållbarhet mot våra gäster, tex sugrör av svensk vass, engångsmaterial som är i papp samt att vi väljer våra tillfällen väl när det ska användas.
Vi arbetar hela tiden med att förbättra oss i vår verksamhet i samband med de 17 hållbarhetsmålen.
Något vi brinner för är närproducerat i form av kött från Marsvinsholms utegrisar till öl från Malmö.
Samt att vår köksmästare plockar mycket ätbart ute i skogen och odlar de mesta grönsakerna själv i sin trädgård.

TACK Näringsliv Ystad, Ystadmodellen, Region Skåne och Tillväxt Syd. Nu kör vi och så småningom om hoppas vi att ni ser små saker i våra verksamheter som vi gör för att främja hållbarhet!

Carina & Philip
med personal

TACK!

www.uppellerner.se

www.litemer.se

www.ojakrog.se

Näringsliv Ystad

www.ystad.se/ystadmodellen

Region Skåne

www.tillvaxtsyd.se